ASP-laina: Kuinka se toimii ja kenelle se sopii?

Mikko

Mikko

Yhdistelylainojen ammattilainen.

ASP

ASP-laina on asuntosäästöpalkkiojärjestelmään perustuva laina, joka on tarkoitettu heille jotka ovat osatamassa ensimmäistä asuntoaan. Tili on suunniteltu auttamaan nuoria ihmisiä saamaan rahoitusta ensimmäisen asunnon hankintaa varten. ASP-laina on suosittu vaihtoehto ensiasunnon ostajille, sillä siinä on monta etua verrattuna muihin luottovaihtoehtoihin.

Voit saada ASP-lainaa jos olet 15-44 vuotias jos et ole aiemmin omistanut asuntoa. ASP-tilin voi myös avata alaikäisenä, mutta tähän tarvitaan huoltajan lupa. Kuten kaikessa säästämisessä, on parempi jos aloitat hyvissä ajoin. Vaikka oman asunnon hankinta ei vielä ole ajankohtaista, on ASP-tilille säästäminen aina hyvä idea.

ASP-laina

Miten ASP-tili toimii?

ASP-säästäminen on asuntosäästöpalkkiojärjestelmään perustuva säästämistapa, joka on tarkoitettu ensiasunnon ostajille. Palkkiojärjestelmä on suunniteltu auttamaan nuoria ihmisiä säästämään ensimmäisen asunnon hankkimiseen. Tässä olemme laatineet lyhyen oppaan, miten järjestelmä toimii:

 • Avaaminen: Ensimmäinen askel ASP-säästämisen aloittamisessa on ASP-tilin avaaminen pankissa. Tämä tili on erityisesti tarkoitettu ASP-säästämistä varten, ja se tarjoaa yleensä korkeamman koron kuin tavallinen säästötili.
 • Säästötavoite: Kun tili on avattu, on hakijan asetettava säästötavoite. Täytyy siis päättää, kuinka paljon hakija aikoo säästää ASP-tililleen. Säästötavoitteen määrittäminen riippuu pankin vaatimuksista ja asunnon hankintahinnasta. Säästötavoitteen täytyy olla vähintään 10% asunnon hinnasta.
 • Säästöjen jatkuvuus: Hakijan on säästettävä ASP-tililleen jatkuvasti tietyn ajan, yleensä vähintään 12 kuukautta. Tämä on tarkoitettu varmistamaan, että hakijalla on vakaa taloustilanne ja että hänellä on kyky jatkaa säästämistä myös tulevaisuudessa.
 • ASP-palkkio: ASP-säästäjä voi saada valtion tukeman ASP-palkkion, joka maksetaan vuosittain mikäli säästötavoite täyttyy. ASP-palkkio on verovapaa ja sen suuruus vaihtelee pankkien välillä.
 • Lainan hakeminen: Kun säästötavoite on saavutettu ja säästöjä on kerätty riittävän kauan, voi hakija hakea ASP-lainaa. Laina myönnetään yleensä säästöjen määrän perusteella, ja sen korko on yleensä alhaisempi kuin muissa lainoissa.

ASP-säästäminen on hyvä tapa aloittaa säästäminen ensiasunnon hankintaa varten. ASP-tilin avulla säästäjä voi saada parempaa korkoa kuin tavallisella säästötilillä, ja valtion tukema ASP-palkkio voi auttaa säästämisessä vieläkin enemmän. Säästäminen vaatii kuitenkin säästöjen jatkumista ja tietyt ehdot on täytettävä, jotta lainahakemus voidaan aloittaa.

ASP-lainan ehdot

ASP-tilin avaaminen on tarkoitettu ainoastaan ensiasunnon ostajille, ja tietyt ehdot on täytettävä ennen kuin tili saadaan avattua. Tässä on lyhyt yleiskuvaus siitä, kuka voi avata ASP-tilin:

 1. Ikä: ASP-tilin avaaminen edellyttää, että henkilö on 15-44-vuotias. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön on täytettävä tämä ikäraja ennen ASP-tilin avaamista. Alaikäisen talletukset täytyy olla omalla työllä ansaittuja tuloja.
 2. Ensiasunnon ostajat: ASP-tilin avaaminen on tarkoitettu ensiasunnon ostajille, mikä tarkoittaa, että henkilöllä ei saa olla omistusta asuntoon. ASP-tili voidaan avata myös silloin, kun henkilö on ostanut tai omistaa asunnon, mutta hän omistusosuus on alle 50%.
 3. Säästöjen jatkuvuus: ASP-säästäjän on säästettävä ASP-tilille jatkuvasti tietyn ajan, yleensä vähintään 12 kuukautta, ennen kuin hän voi hakea ASP-lainaa. Talletuksia tulee tehdä vähintään kahdeksan vuosineljänneksen ajan. ASP-tilille täytyy tallettaa vähintään 150 euroa ja enintään 3 000 euroa kvartaaleittain
 4. Asunnon käyttötarkoitus: ASP-lainaa voidaan myöntää vain asunnon hankkimiseen, ja lainaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

On huomattava, että ASP-tilin avaamiseen ja säästämiseen liittyy tarkempia sääntöjä ja vaatimuksia, jotka voivat vaihdella pankista toiseen. Ennen tilin avaamista onkin tärkeää tutustua huolellisesti pankin vaatimuksiin ja selvittää, täytätkö pankin laatimat ehdot.

ASP-säästämisestä on hyötyä

Kaiken kaikkiaan ASP-laina on houkutteleva luottovaihtoehto ensiasunnon ostajille, jotka täyttävät säästöjen vaatimukset ja haluavat hyötyä alhaisemmista koroista ja lisälainasta. ASP-laina on kuitenkin vain yksi vaihtoehto, ja se ei välttämättä sovi kaikille hakijoille. Ennen lainan hakemista on tärkeää tutkia muitakin vaihtoehtoja ja vertailla näitä keskenään, jotta löytää parhaan lainaratkaisun omalle tilanteelleen.

ASP-tilin avaaminen

ASP-korkotukilainan enimmäismäärä riippuu asuinpaikasta

ASP-lainan enimmäismäärä on kiinni ostettavan asunnon sijainnista ja miten moni hakee ASP-lainaa. Enimmäismäärät jakautuvat seuraavanlaisesti:

 • Helsinki: Haet ASP-lainan yksin – 215 000 euroa, kaksi ASP-lainan hakijaa – 322 500 euroa.
 • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: Haet ASP-lainan yksin – 160 000 euroa, kaksi ASP-lainan hakijaa – 240 000 euroa.
 • Tampere, Turku: Haet ASP-lainan yksin – 140 000 euroa, kaksi ASP-lainan hakijaa – 210 000 euroa.
 • Muut kunnat: Haet ASP-lainan yksin – 120 000 euroa, kaksi ASP-lainan hakijaa – 180 000 euroa.

ASP-lainan siirtäminen toiseen pankkiin

ASP-tili on mahdollista siirtää talletusaikana toiseen pankkiin halutessaan. Tämä tarkoittaa, että säästäminen jatkuu uudessa pankissa ilman keskeytyksiä. ASP-tili tulee siirtää uuteen pankkiin viimeistään kaupantekohetkellä. Siirron saanut pankki vastaa historiatiedon siirtämisetä uudelle pankille. Uuden pankin myöntämä ASP-laina maksaa myös säästöille lisäkoron.

ASP-säästämisen esimerkkejä

ASP-esimerkki 1:

 1. Henkilö A suunnittelee ostavansa ensimmäisen asuntonsa, jonka hankintahinta on 150 000 euroa. A aikoo säästää 10% asunnon hankintahinnasta ASP-tililleen, mikä on 15 000 euroa. A on 25-vuotias ja hän avaa ASP-tilin pankissa.
 2. A säästää ASP-tililleen 1250 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajan, jolloin hän on saavuttanut säästötavoitteensa. Tämän lisäksi A on saanut valtion tukeman ASP-lisäkorko, jonka suuruus on 2-4% säästöistä, eli noin 600 euroa. Lisäkorko maksetaan vasta kuin asunto on hankittu.
 3. A hakee ASP-lainaa, joka myönnetään 90% asunnon hankintahinnasta. Hänen ASP-lainansa on siis 135 000 euroa. ASP-lainan korko on 1,00 %, joka on alhaisempi kuin muissa lainoissa.

ASP-esimerkki 2:

 1. Henkilö B suunnittelee ostavansa ensimmäisen asuntonsa, jonka hankintahinta on 250 000 euroa. B aikoo säästää 10% asunnon hankintahinnasta ASP-tililleen, mikä on 25 000 euroa. B on 30-vuotias ja hän avaa ASP-tilin pankissa.
 2. B säästää ASP-tililleen 1500 euroa kuukaudessa 24 kuukauden ajan, jolloin hän on saavuttanut säästötavoitteensa. Tämän lisäksi B on saanut valtion tukeman ASP-palkkion, jonka suuruus on 2-4% säästöistä, eli noin 1000 euroa vuodessa. Lisäkorko maksetaan silloin kun laina on nostettu ja asunto hankittu.
 3. B hakee ASP-lainaa, joka myönnetään 90% asunnon hankintahinnasta. Hänen ASP-lainansa on siis 225 000 euroa. ASP-lainan korko on 1,25 %, joka on alhaisempi kuin muissa lainoissa.

Huomaa, että nämä ovat vain yleisiä esimerkkejä, ja tarkat laskelmat voivat vaihdella pankkien välillä ja hakijan henkilökohtaisista olosuhteista riippuen. Onkin siis tärkeää tutustua huolellisesti pankin tarjoamiin vaihtoehtoihin ja selvittää, miten ASP-säästäminen ja laina toimivat omalla kohdalla.

Jaa artikkeli: